Amacımız

Projenin kısa dönemli amacı, bilimsel bilgiyi eğlenceli bir şekilde aktararak merak uyandırmak, toplumun bilime karşı bakış açısını değiştirmek ve toplumun geniş kitlesini bilimle buluşturmaktır. Projenin nihai amacı ise, bilimsel bilgiyi günlük hayatında kullanabilen, çevresinde yaşadığı sorunları bilimsel bakış açısı ile çözmeye çalışan, bilimsel bilginin artması için çalışmaya istekli, duyarlı, yaratıcı ve üretken bireyler yetişmesine katkı sağlamaktır.


Bu amaçları gerçekleştirmek için TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında hazırladığımız Sultanşehir Bilimle Şenleniyor adlı projede, etkileşimli uygulamalar, deneyler, sergi, bilimsel yarışmalar, sanat etkinlikleri, yazılım ve robotik atölyeler, akıl oyunları atölyesi, astronomi gözlemleri, planetaryum gösteri ve bilim söyleşi programları gibi birçok bilimsel etkinlik yer almaktadır.


Atölye çalışmaları, katılımcıların daha önce yaşayamadıkları deneyimler yaşamasına olanak sağlayarak, onların bilime karşı olumlu bir tutum oluşturmasına katkı sağlayacaktır. Bilimsel söyleşiler ile bilim adamları halkla buluşturularak bilimsel bilgi daha geniş kitlelere ulaştırılacaktır. Gösteriler ile halkın ilgisi çekilecek, 7’den 70’e herkesin etkinliklere katılımı için özendirici ortamlar oluşturulacaktır. Etkileşimli oyunlar katılımcıları sürecin bir parçası haline getirerek cesaretlendirecektir. Drama ile izleyicilere farklı bakış açıları kazandırılarak hoşça vakit geçirmeleri sağlanacaktır. Astronomi ve planetaryum etkinlikleriyle evreni anlamaya ve keşfetmeye yönelik bir geziye çıkılacaktır.


Proje ekibi Cumhuriyet Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinden, Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden ve Sivas’ta görev yapmakta olan çeşitli branşlardan öğretmenler ile gerek iliçi gerekse il dışından katılacak alanında uzman elli iki kişiden oluşmaktadır.


Projenin hedef kitlesi tüm Sivas halkıdır. Ancak atölye çalışmaları için özellikle hedeflenen kitle 8-18 yaş arası gruptur. Çocuklardan ve gençlerden oluşan bu kitlenin yaşayacağı deneyimlerin onların ilerde bilimsel alanlarda çalışmaya istekli olmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Projede yer alması düşünülen katılımcılar belirlenirken ve etkinlikler planlanırken dezavantajlı gruplar özellikle gözetilmiştir. Bu sayede eğitim öğretim imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle bilimsel deneyimler yaşayamayan, özel ilgiye muhtaç ve çeşitli engellere sahip olması nedeniyle göz ardı edilmiş katılımcılara ulaşılmak hedeflenmiştir.
Sultanşehir Bilimle Şenleniyor isimli proje, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öncülüğünde, Sivas Belediyesi ve Cumhuriyet Üniversitesinin katkıları ile gerçekleştirilecektir.


Sivas’ta ilk kez yapılacak ve bu yıl ülkemiz genelinde, Bilim ve Toplum Müdürlüğü tarafından desteklenmesine karar verilen 46 projeden biri olan Sultanşehir Bilimle Şenleniyor adlı TÜBİTAK 4007 proje; bilimsel bilginin, bilimsel yöntemlerin, yenilikçi uygulamaların daha geniş kitlelerle paylaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu şenlik Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arası iş birliği kültürünün oluşmasında önemli bir adım olacaktır.

Tarih


27-28-29 Eylül 2017 tarihlerinde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde 3 gün boyunca gerçekleştirecek ve açılışı 27 Eylül 2017 saat:11.00’de yapılacaktır. Sivas’ta bir ilk olma özelliği taşıyan SULTANŞEHİR BİLİMLE ŞENLENİYOR” adlı projeye tüm Sivas halkı davetlidir.

Sultanşehir Bilimle Şenleniyor Etkinlik Programı :1. Gün : 27 Eylül 2017 Saat:11.00 Yer : Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Bilim Şenliğinin açılışı yapılacaktır. Atölye çalışmaları saat 11.00-16.00 arası olacaktır. Ayrıca Saat: 13.30’da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonu’nda Prof. Dr. Kaan Şevki KAVAK tarafından Jeoloji Yer Küremiz ve İnsan konulu konferans verilecektir.
2. Gün : 28 Eylül 2017 saat 10.00-16.00 arası Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinden Atölye çalışmaları devam edecektir. Saat: 13.30’da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonu’nda Prof. Dr. Yavuz SİLİĞ tarafından Kanser ve Kanserden Korunma Yolları konulu konferans verilecektir.
3. Gün : 29 Eylül 2017 saat 10.00-16.00 arası Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinden Atölye çalışmaları devam edecektir. Saat: 14.00’de Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonu’nda Prof. Dr. Salih Cem İNAN tarafından Evreni Anlamaya Çalışmak konulu konferans verilecektir.